CSESZNEK.HU
CSESZNEK.HU

CSESZNEK KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA

ADATVÉDELEM

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM. tv.);

Jogorvoslat

Amennyiben az oldal adatkezelési módszereivel problémája van, kérjük forduljon az Üzemeltetőhöz!
A felhasználók bármikor kérelmezhetik
• a személyes adataik kezeléséről szóló tájékoztatás megadását,
• személyes adataik helyesbítését, valamint
• személyes adataik törlését vagy zárolását.
Amennyiben jogainak sérelmét észleli, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu

CSESZNEK KÖZSÉG
HIVATALOS HONLAPJA