CSESZNEK.HU
CSESZNEK.HU

CSESZNEK KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA

Elnyert pályázatok

MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZAT

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett

„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezet? rendszer építése/felújítása”

pályázat alapján a Csesznek Községi Önkormányzat 6 589 141 Ft összeg? támogatásban részesült.

A támogatás intenzitása: 100 %

A támogatással a Csesznek 59 hrsz-ú belterületi út felújítása valósult meg. A projekt keretén belül a bevágási szelvény b?vítés történt 30 cm vastagságban, majd altalaj tömörítés. Simító hengerezéssel tükörkészítés történt 315 m2 nagyságban. Murvából 25 cm vastagságban tömörítéssel ágyazat létesült. K szegély építése 105 m hosszan készült el. Az út felülete 6 cm-es martaszfalt terítést kapott.  A csapadékvíz elvezetése érdekében 1 db víznyel?akna létesült. Az út mindkét oldalán 10-10 cm szélességben zúzottk? padka épült.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2022. 05. 19.

A Projekt befejezésének ideje: 2022. 10. 24.


MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZAT

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett

„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése -2021”

pályázat alapján a Csesznek Községi Önkormányzat 4 999 998 Ft összeg? támogatásban részesült.

A támogatás intenzitása: 100 %

A támogatás új játszótér létesítését célozta. A projekt keretén belül telepítésre került 1 db mérleghinta, 1 db játszóvár, 1 db láncos egyensúlyozó, 2 db rugós játék, 1 db kombinált hinta.   A terület körbekerítése is megtörtént. Az épület mögötti régi rossz kerítés elbontásra került, majd 50,4 fm hosszan új kerítés beépítése történt meg.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.08.02.

A Projekt befejezésének ideje: 2022.06.28.


BAKONY A MI OTTHONUNK!

Azonosító száma: TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002
Kedvezményezett: Veszprém Megyei Önkormányzat
Az elnyert támogatás összege: 50.000.000,-Ft
Megvalósítás tervezett id?tartama: 2021. szeptember 01. – 2023. március 31.
Konzorciumi partner: 
Zirc Városi Önkormányzat
Békefi Antal Városi Könyvtár, M?vel?dési Ház és Stúdió KB
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézm?ves Alkotóház
Olaszfalu Község Önkormányzata
Csesznek Községi Önkormányzat

A projekt rövid összefoglalása:
Veszprém Megyei Önkormányzat, Zirc Városi Önkormányzat, Békefi Antal Városi Könyvtár, M?vel?dési Ház és Stúdió KB, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézm?ves Alkotóház, Olaszfalu Község Önkormányzata, Csesznek Községi Önkormányzat azt a közös célt t?zte ki, hogy a megvalósítandó programok által er?sítsék a megyei identitástudatot, közösséget építsenek, a helyiek és a megyében él?k megismerhessék környezetük történelmét, természeti kincseit, szokásait, hagyományait, a települések közötti kapcsolatok javítása, új közösségek kialakítása, a helyi civil szervezetek bevonása mellett.

 

 

  


MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZAT

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lév? ingatlanok fejlesztése -2021” pályázat alapján a Csesznek Községi Önkormányzat 14 965 640 Ft összeg? támogatásban részesült.

A támogatás intenzitása: 100 %

A támogatás a Faluház felújítását célozta. A projekt keretén belül megvalósult az épület f?téskorszer?sítése, új gázkazán, új csövek és radiátorok beépítésével, új burkolatot kaptak a földszinti irodahelyiségek, az emeleti helyiségek gipszkartonozása és festése is megtörtént. Az épület el?tti terület térburkolatot kapott, és a csapadékvízelvezetés is megoldásra került.  

A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.07.29.

A Projekt befejezésének ideje: 2021.12. 02.


MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZAT

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lév? út-, hídépítés/felújítás -2020” pályázat alapján a Csesznek Községi Önkormányzat 8 336 851 Ft összeg? támogatásban részesült.

A támogatás intenzitása: 100 %

A támogatás a Vasút utca nyugati szakaszának felújítását célozta. A projekt keretén belül megvalósult az érintett útterület kiegyenlítése, gléderezése, folyóka kiépítés, zúzottk? burkolatalap kialakítás és mart aszfalt terítése 8,0 cm vastagságban.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2020.08.26.

A Projekt befejezésének ideje: 2020.09. 18.  


MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZAT

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz - 2020” pályázat alapján a Csesznek Községi Önkormányzat 2 957 433 Ft összeg? támogatásban részesült.

A támogatás intenzitása: 100 %

A támogatás a település számára az egészségügyi alapellátás biztosítására, feltételeinek javítására, a megfelel? orvosi eszközállomány beszerzésének el?segítésére szolgál: háziorvosi, házi gyermekorvosi eszközök beszerzése szükséges eszközök beszerzése.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2020.09.3.

A Projekt befejezésének ideje: 2021.01. 27.

CSESZNEK KÖZSÉG
HIVATALOS HONLAPJA